Zemní práce

Stroje Menzi Muck představují jedinečné řešení efektivního využití mechanizace pro zemní práce v těžce přístupných místech při co nejmenším poškození okolí a měrném zatížení půdy. Unikátní konstrukce umožňuje hydraulicky nastavit polohu každé nohy samostatně. Obsluha tedy může stroj nastavit do takřka libovolné pracovní polohy. Otáčivost stroje je 360°. Mobilní verze nepotřebuje k přesunu na kratší vzdálenosti jiný přepravní stroj, ale využívá méně nákladného přesunu po vlastních kolech. Tím se několikanásobně zvětšila použitelnost strojů Menzi Muck na celé stavbě (doprava materiálu, rychlejší přesun po staveništi, atd.). Neméně podstatnou výhodou je šetrnost k povrchu po kterém se stroj pohybuje. Již nedochází k jeho narušení od lžíce a opěr jak tomu bylo u starších modelů strojů Menzi Muck. Proto je možné využití stroje Menzi Muck na nepřeberné množství níže uvedených prací.

 

Nabídka služeb zemních prací
  • úprava a rekonstrukce vodních toků a řek
  • kompletní výkopové práce včetně sítí vedených v zemi
  • odbahnění rybníků a podmáčených pozemků
  • svahování a terénní úpravy
  • rekultivace a renaturalizace
  • bourání a demolice
  • atd.